Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pál Aba Oktatók: Pál Aba;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az utóbbi idõben a „termelõ” iparágak szerepe fokozatosan csökken, a gazdaságok nem-pénzügyi szektoraiban a szolgáltatások veszik át a vezetõ szerepet. A szolgáltatások viszont több szempontból is eltérõ sajátságokkal rendelkeznek. Mindezek alapján szükséges, hogy a hallgatók megismerjék a szolgáltatás-marketing specifikumait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: ld. TVSZ
Az évközi jegy kialakításának módja: a zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing (Mûszaki Könyvkiadó, Budapest)
Kotler: Marketing management, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.
Ajánlott irodalom: Olach Zoltán: A marketing szemlélete és gyakorlata, Ligatura Kft. Vác
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint