Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pál Aba Oktatók: Pál Aba;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók felkészítése a magánéletben és az üzleti életben egyaránt fontos
és megkövetelt viselkedési és magatartási formákra.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Viselkedés, jog, erkölcs, illem
2. Az illemszabályok fejlõdése, protokoll, etikett, etika
3. Nyelvi magatartás, beszédstílus
4. Helyes viselkedés a magánéletben
5. Az üzleti élet illemtana
6. Közvetlen kapcsolatok
7. Hivatalos értekezletek
8. Üzleti találkozók levezénylése. Tesztek
9. Az írásbeliség etikettje. Esettanulmány
10. A telefonálás illemtana. Tesztek
11. Udvariasság a külföldi üzletemberekkel szemben, nemzeti sajátosságok
12. Kapcsolatok cégek között. Tesztek
13. Zárthelyi
14. Esettanulmányok. Konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A gyak. jegy kialakításának módszere: zárthelyi eredmény
 
Kötelező irodalom: Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll
David Robinson: Az üzleti élet illemtana
Ajánlott irodalom: Adriana Hunter: Etikett
Bobbi Linkemer: A jó fellépés titka
Bíró – Felde – Huszár – Kemény – Tolcsvai: Nyelvi divatok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint