Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 30
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bogáth Ágnes Oktatók: Bogáth Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: 168 kredit
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatók a szorgalmi idõszakban 15 hetes egybefüggõ szakmai gyakorlatot végeznek. A vállalatokkal megkötött aláírt és pecséttel
hitelesített együttmûködési megállapodást 2 eredeti példányban kell leadni a Szervezési és Vezetési Intézethez, legkésõbb a regisztrációs héten. A
tárgy teljesítése az igazoló lap alapján történik, melyet cég tölt ki és hitelesít, melyre a cég szöveges véleményt és javasolt érdemjegyet ír. Az aláírás
megszerzésének követelménye az igazolólap megérkezése a Szervezési és Vezetési Intézethez, a vizsga idõszak elsõ hetében.
A szakmai gyakorlattal kapcsolatos további szabályok a módosított, 2009. április 6-tól érvényes szabályzat rendelkezései alapján érvényesek.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000