Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 30
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A hallgatók a szorgalmi idõszakban 15 hetes egybefüggõ szakmai gyakorlatot végeznek. A vállalatokkal megkötött aláírt és pecséttel hitelesített
együttmûködési megállapodást 2 eredeti példányban kell leadni a Szervezési és Vezetési Intézethez, legkésõbb a regisztrációs héten. A tárgy teljesítése az
igazoló lap alapján történik, melyet cég tölt ki és hitelesít, melyre a cég szöveges véleményt és javasolt érdemjegyet ír. Az aláírás megszerzésének
követelménye az igazolólap megérkezése a Szervezési és Vezetési Intézethez, a vizsga idõszak elsõ hetében.
A szakmai gyakorlatot kiválthatja a munkáltatói igazolás, amit a TO elõadónak kell eljuttatni.
A szakmai gyakorlattal kapcsolatos szabályok, nyomtatványok a honlapon találhatóak: http://kgk.uni-obuda.hu/szakmai_gyakorlat
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000