Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Dobi Sándor Oktatók: Dr. Dobi Sándor;
 
Előtanulmányi feltételek: General Exam of Economics
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Introduction to the cultural background and to the application of the special japanese kaizen management
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Why must we fluently improve the actual situation, how can we do that?
2. The fields of productivity improvement for more value added
3. The logic and the ways of the continnous improvement
4. The use of the employee’s suggestions
5. The reduction of the wastes in the production process
6. Improvement possibilities at the different types of production
7. 1. Paper and pencil test
8. The 5S practice as the base of the kaizen approach
9. The implementation of the 5S practice
10. 2. PPT
11. The PDCA as the base of the management’s improvement
12. The ’cause – effect’ diggram
13. Delivery of case study
14. Verbal controll
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
PPT’s, case study, verbal controll
 
Kötelező irodalom: Taiichi Ohno: Toyota Production System
Ajánlott irodalom: relevant periodicals
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint