Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Dr. Vasas Gyula;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Eu ismeretek elsajátítása és alkalmazása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az európai integráció története és fejlõdése
Az EU intézményrendszere

2. A három pillérre épülõ Unió
Az Európai Unio költségvetése
Az egységes piac és a négy alapszabadság

3. Az EU monetáris politikája
A közös politikák és közösségi tevékenységek
Az EU bõvítése

4. Az EU környezetvédelmi politikája és a magyar integráció
Az EU környezetvédelmi akció programjai

5. Az EU természetvédelmi politikája
Az EU vállalkozás-fejlesztési politikája
Az EU Kutatás-fejlesztési politikája
Az EU Ipar és energia politikája
6. Az EU Közlekedés politikája
Az EU Regionális politikájának kialakulása, fejlõdése
Foglalkoztatás és szociálpolitika
7. Az EU támogatás politikája
Magyarországi EU támogatások
EU támogatási alapelvek, mint az Uniós pályázatok alapkövetelményei
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: a zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Horváth Z: KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL
Fazekas : AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A MAGYAR INTEGRÁCIÓ
Ajánlott irodalom: Benedek: KULCS A SIKERES EU PÁLYÁZATOKHOZ
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint