Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 6
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Mozsár Lívia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Economics I.: To provide the students with an introduction to the basic macroeconomic principles; to enable students to appreciate the workings of real
and money markets and the nature of equilibrium in each market; to emphasize the role of macroeconomic policies that affect internal and external
deficits, inflation and growth of per capita income. Throughout the course a focus will be on ‘critical thinking’ to analyze macroeconomic problems
Economics II.: This course introduces microeconomic concepts and analysis, supply and demand analysis, theories of the firm and individual behavior,
competition and monopoly, and welfare economics. Students will also be introduced to the use of microeconomic applications to address problems in
current economic policy throughout the semester.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon, gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
Az elõadásokon, gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
Economics I és Economics II-bõl is kettõ zárthelyi írása. Economics I-bõl és Economics II-bõl is teljesíteni kell az 50%-ot,
Prezentáció tartása a kiadott témalistából, az e-learningre feltöltött követelmény alapján. A prezentáció értékelése 0-100%-ig fog történni. A prezentáció
százalékos értéke 20%-ban fog kalkulálódni a félévközi jegybe.
Ingyenes pótlásra a 14. héten kerül sor a teljes tananyagból.
A vizsgaidõszak elsõ tíz napján pedig cask fizetés ellenáben lehetséges a pótlás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Theoretical: The main issues of macroeconomics, the basic concepts. Characteristics of the macroeconomic actors. The macroeconomic cycle. The macroeconomic performance measurement problems of income, consumption, saving relationships. Income flows between sectors. (Economics I.)
Solving practical examples
2. Theoretical: National Economic Performance Measurement –GDP, NDP, GNI, NNI, GNDI, NNDI (Economics I.)
Solving practical examples
3. Theoretical: The role of money in the macroeconomic, the modern financial system, the tools of monetary policy, cash flow control (Economics I.)
Solving practical examples
4. First Exam, Teamwork
5. Theoretical: The governments fiscal policy and its instruments, the impact of government expenditure on macroeconomic balance. (Economics I.)
Solving practical examples
6. Theoretical: Goods and financial markets - IS-LM model. (Economics I.), Solving practical examples
7. Theoretical: Labour Market- unemployment. The role of inflation, how it effects the modern economy, aggregate demand and supply (Economics I.)
Solving practical examples
8. Second Exam, Teamwork
Theoretical: Supply and demand: Marshall Cross (Economics II.) Solving practical examples
9. Production - cost - profit. Short-and long-term profit maximization.(Economics II.) Solving practical examples
10. Market structures: perfect markets - monopoly market - Compare monopolistic -competition market. (Economics II.) Solving practical examples
11. First Exam- 40 minutes, Optimal investment, investment decisions, Net present value, future value of the investment. (Economics II.) Solving practical examples
12. International economic relations. The foreign trade, international finance and capital flows. International economic organizations and international companies.
(Economics II.) Solving practical examples
13. Second Exam- 40 minutes, presentations, Teamwork
14. Exam Replacement, Presentations, Teamwork
 
Kötelező irodalom: Ppt presentations of the lecturer.