Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: dr. Halasi Gyula;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatókkal megismertetni a különbözõ szervezeteknél alkalmazható kontrolling eszközöket. A kontrolling eszközök felépítését, szervezését és a gazdasági szervezetek kapcsolatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
egy minta kontrolling szervezési feladat elkészítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Kontrolling rendszer eszközei
Elvárások a kontrolling rendszerrel szemben
Gyakorlat: Excel
2. Elõadás: Moderációs technikák
Kontrolling office megoldásai (Excel, Acces)
Gyakorlat: Access
3. Elõadás: Számviteli kontrolling egyedi megoldásai
ERP rendszerek kontrolling megoldásai
Gyakorlat: ERP-kontrolling
4. Elõadás: Projekt menedzser szoftver kontrolling-ja
Kontrolling BI eszközzel
Gyakorlat: ERP-kontrolling
MS Projekt
5. Elõadás: Kontrolling integrált megoldása
OLAP eszközök a kontrolling szolgálatában
Gyakorlat: MS Projekt
6. Elõadás: Tervezés és kontrolling
Kontrolling grafikus eszközökkel
Gyakorlat: OLAP demo
BI Demo
7. Elõadás: IT rendszer kontrolling-ja
Összefoglalás
Gyakorlat: BI Demo
Komplex megoldás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: az órán való aktív részvétel során az elvégzett feladat értékelése és önálló feladat megoldás értékelése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Teszt
 
Kötelező irodalom: Fõiskolai jegyzet: Kontrolling rendszerek szervezése dr. Halasy Gyula, 2008
Ajánlott irodalom: A Controlling rendszere, Hanyecz Lajos, Saldo, Budapest, 2006
Controlling Út egy hatékony controlling-rendszerhez, Horváth&Partner, KJK Kerszöv, Budapest, 2001
Controlling kezdõk számára MANN/MAYER Saldo, Budapest, 1993
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint