Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen leírni egy üzleti problémát, körvonalazni a problématerületet. Azonosítani tudja a problémamegoldó mûhelyek értékeit.
A tudástérképek rajzolásán keresztül képes legyen az új fogalmi keret által gondolkodni, a friss tudásokat kontextualizálni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 ZH sikeres megírása, a laborgyakorlatokon való aktív részvétel, tudástérképek rajzolása és prezentálása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mirõl lesz szó?
kíváncsiság és a kudarctûrés
a tárgy alapfogalmainak bemutatása, a félévközi munka kialakítása
2. Elképzelhetetlen elképzelések, a kiszámíthatatlan „fekete hattyú” események
Az új típusú üzleti guruk
3. A problémamegoldó mûhelyek, a mester-inas modell
Az alkotó közösségek helykeresése a szervezetben
4. Fenegyerekek a munkahelyen, a piaci és társadalmi normák kényes egyensúlya
5. A problémamegoldó gondolkodása
6. 1. ZH megírása, értékelése
7. Az üzleti problémák felismerése, a problémagócok meghatározása
8. A nóvum születése, a hipotézisek elfogadtatása
9. Az ötletbedobás trükkjei, a történetmesélés az üzletelésben
10. A tudásháttér feltérképezése, a szükséges tudás fogalmainak taxonómiájának meghatározása
Tanulás a sekély-tudás korszakban
11. 2. ZH megírása, értékelése
12. A „svédasztal” és a „teakonyha” típusú tudásmegosztás
A rajongók szerepe a tudásmegosztásban
13. tudástérképek bemutatása és értékelése
14. Mirõl volt szó?
pótlási lehetõség, a félévközi munka értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1. ZH: 10 pont, 2. ZH: 10 pont
labormunkák értékelése öt alkalommal: 5x3=15 pont
tudástérkép prezentálása: 5 pont
elérhetõ pontszám: 40 pont
értékelés:
0-20: elégtelen (1); 21-25: elégséges (2); 26-30: közepes (3); 31-35: jó (4); 36-40: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
2 ZH dolgozat, labormunkák, tudástérkép rajzolás és prezentálás
 
Kötelező irodalom: letölthetõ jegyzet és az elõadások letölthetõ diái
Ajánlott irodalom: Thomas H. Davenport, Laurence Prusak: Az ötlettõl a sikerig. Alinea Kiadó, 2006.
Malcolm Gladwell: Kivételesek. A siker másik oldala. HVG Kiadói Zrt., 2009.
Ridderstråle, J.–Nordström, K.: Funky business. A tehetség táncoltatja a tõkét. KJK-KERSZÖV, 2010.
Daniel Pink: A megújult elme. HVG. Kiadó Zrt., 2010.
Eduard de Bono: Tanítsd gondolkodni a gyereket! Park Kiadó, 1995.
Ken Robinson: Az alkotó tér - Lépj ki a dobozból, mert többre vagy képes, mint gondolnád! HVG Kiadói Rt., 2011.
www.ihmc.us
http://www.ted.com/
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõs biztosítja, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve és a számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel és a képzési követelményekkel.