Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 0
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat az információs társadalom sajátosságaival, a napjainkban zajló paradigmaváltás (várható) hatásaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi dolgozat önálló elkészítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az információátadás története és fejlõdése, hatása a társadalom fejlõdésére
2. Internet
3. A virtuális világ hagyományostól eltérõ sajátosságai
4. Paradigmaváltás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elfogadása az aláírás feltétele.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
 
Kötelező irodalom: Komenczi Bertalan: Információ és társadalom. Eger, 2011.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000