Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Napjaink egyik alapélménye, hogy lépten-nyomon gazdasági döntéseket is kell hoznunk.
A rossz döntés(eke)t úgy egyéni, mint szervezeti szinten is “a pénzünk bánja”. Bármely szinten is nézzük, a befektetési, beruházási döntések két kardinális kérdése:
1. a pénz idõértékével való kalkulálás és
2. a kockázatok kezelése.
A félév során hétköznapi problémákból kiindulva kvantitatíven a pénz idõértékével és kvalitatíven a kockázati tényezõkkel foglalkozunk.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénz idõértékének problematikája
Kamat, hozam, kamatláb, hozamláb
A kamatszámítás módszerei: egyszerû kamatszámítás, kamatos kamatszámítás, folyamatos kamatszámítás
Nominális- és effektív kamatláb
Az infláció figyelembe vétele a hozamszámításban
2. Jelen- és jövõértékszámítás
Kamatszámítás kontra diszkontálás
A diszkontláb meghatározása – piaci-, alternatív, belsõ kamatlábak fogalma
3. Járadékszámítás – speciális pénzáramok
Annuitás, annuitásfaktor, örökjáradék, növekvõ örökjáradék
Az annuitás jelen és jövõértéke
4. A befektetések és a beruházások fogalma, jellemzõi és a döntések csoportosítása.
A befektetések és a beruházások fogalma, jellemzõi és a döntések csoportosítása.
Statikus és dinamikus beruházásgazdaságossági számítások és alkalmazásuk.
5. A befektetések, beruházások mutatókkal való megítélése.
Gazdaságossági mutatók: megtérülési idõ, diszkontált megtérülési idõ,
nettó jelenérték mutató (NPV), profit index (PI), belsõ megtérülési ráta (IRR)
A mutatók elõnyei, hátrányai, az alkalmazások korlátai. Az IRR mutató problémái
6. Befektetés kötvénybe
Kötvények hozama és árfolyama
7. 1. zárthelyi
8. Befektetés részvényekbe
Részvények fajtái
Részvények hozama, árfolyamuk meghatározása
9. Az eltérõ tulajdonságú értékpapírokba való befektetés.
A portfolió fogalma, jellemzõi, kapcsolódó számítások
Befektetés portfolióba.
A portfolió hozama, kockázata.
10. A beruházások finanszírozása –
Finanszírozás belsõ forrásból.
Finanszírozás külsõ forrásból.
Speciális finanszírozás – lízing alkalmazása
11. Tõkejavak árazási modellje
Befektetõk által elvárt hozam
A piaci kockázat meghatározása és kezelése
12. A gazdálkodás hatékonyságnak a vizsgálata
A tõkeáttétel fogalma, fajtái.
Forgóeszközökbe történõ befektetés
13. 2. zárthelyi
14. Pót zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: - esszészerû kérdésekre és gyakorlati feladatokra adott válaszok alapján.
Ajánlott irodalom: Brealy, R. A. – Myers, S. C. (2007): Modern vállalati pénzügyek. Panem, Budapest
Katona Ferenc: Befektetési és értékpapír-piaci ismeretek. Dunaújváros: Fõiskolai Kiadó, 2007
Gyulaffy Béláné, Dr. – Katona Ferenc: Vállalati pénzügyek példatár. Dunaújváros: Fõiskolai Kiadó, 2007
Gyulaffy Béláné, Dr.: Vállalkozások pénzügyei. Dunaújváros: Fõiskolai Kiadó, 2005
Kocsis Péter: Pénzügyi és Gazdasági Alapszámítások Példatár. BGF-PSZFK