Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karay Tivadar Oktatók: Karay Tivadar;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg azt a gazdasági környezetet, amelyben üzleti tevékenységet fog folytatni. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben
döntésének helyességét etikai szempontoknak kell meghatározniuk.

Tematika: Általános etika. A vállalkozások társadalmi felelõssége. Üzleti erkölcs normarendszere. Az üzleti élet alapelvei. Hazai üzleti erkölcsi viszonyok.
Nemzetközi üzleti élet etikája. Szaketikák (ökológia, reklám, biztosítás, adó, bank, tõzsde). Üzleti lobbik, globalizáció.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. hét Zárthelyi
14. hét Zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Általános etika, jog, erkölcs, gazdaság
2. Vállalkozások társadalmi felelõssége
3. Üzleti erkölcs normarendszere és gyakorlata
4. Az üzleti élet alapelvei: hitelesség, megbízhatóság elve, a hosszú távú kapcsolatok
5. Az üzleti élet alapelvei: minõség, kölcsönösség, szolgálatkészség, segítõkészség
6. Az üzleti élet alapelvei: hagyomány- és értékmegõrzés, esztétikum, egészségmegõrzés és környezetvédelem, személyiség- és emberi méltóság tisztelete, a tisztességes versenyszellem, folytonos megújulás és pozitív viszonyulás elve.
7. Etikai térkép, hazai üzleti erkölcsi viszonyok
8. Nemzetközi üzleti élet etikája
9. Vállalkozások ökológiai felelõssége
10. A világot behálózó marketing
11. Reklámetika
12. Üzleti lobbik, globalizáció
13. Adómorál, bank- tõzsde etika,biztosítási etika
14. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pontozás feladatbeadás és 1 zárthelyi
pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Üzleti etika - Saldo 1994.
Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika
Ajánlott irodalom: David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000