Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Biztonságtechnikai mérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Horváth Tamás;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni azt, hogy a végzett hallgatók a piacgazdaság körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt
tudjanak állni kezdetben beosztottként, majd vezetõként leendõ munkahelyükön. A kurzus segítséget nyújt a leendõ menedzsereknek ahhoz, hogy
megismerjék a vezetõkkel szemben támasztott sokrétû követelményeket, a rendszerszemléletet, a különféle menedzsment módszereket, technikákat,
különösen az emberi erõforrással való bánásmód, illetve gazdálkodás elméleti és gyakorlati megoldásait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyik
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment, menedzserek, beosztottak, emberi kapcsolatok, menedzsment tevékenységek, szerepek, viselkedés, magatartás
2. Menedzsment elvek és rendszerek. Az értékteremtõ tevékenységek menedzsmentje.
3. A vállalkozás életciklus menedzsmentje. Egyensúly, válság, változás menedzsment.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli belépõ + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Kadocsa György: Menedzsment mérnöki alapismeretek - AMICUS 2009.
Ajánlott irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest, 2001
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest, 2001
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000