Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg az EU-ban létezõ specifikus vállalkozási formákat. Kapjanak áttekintést a közösségi szintû verseny- illetve támogatáspolitikáról, annak érdekében, hogy a késõbbiekben, akár vállalkozóként is képesek legyenek felismerni cégük érdekeit és eredményesen szerepelni az EU piacain.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zh (min 51%)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Közösségi szintû vállalkozási formák az EU-ban.
2. Versenyszabályozás az EU-ban.
3. Az EU támogatáspolitikája, ennek hatása a magyar vállalkozásokra
4. Az EU KKV-kra vonatkozó politikája.
5. Magyar vállalkozások részvétele a közösségi programokban.
6. Vállalkozás fejlesztési akciók, gazdaságösztönzési programok.
7. Pályáztatás, pályázatkészítés.
8. Közbeszerzési folyamat és a közbeszerzés szabályai.
9. Lobbizás szabályai az EU-ban.
10. Vállalkozások önértékelése, vállalkozási tükör készítés.
11. Vállalkozói érdekképviseletek az EU-ban
12. Az EU 2020-ig szóló stratégiája és ennek hatásai a vállalkozásokra.
13. Öszefoglalás
14. ZH
 
Kötelező irodalom: Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról.Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak. Harmadik , átdolgozott kiadás.Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Budapest 2004.
Ajánlott irodalom: http://bkik.hu/23-Kiadvanyok-tanulmanyok: Összefoglaló tanulmány a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztési politikájának megalapozására BKIK 2010.
Study on the representativeness of business organisations for SMEs in the European Union. Final report. Zoetermeer, May 2009.
 
Egyéb segédletek: Órai prezentációk
Honlapok: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/cip/cosme/
http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_vallalkozas&id=37
http://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000