Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Eu ismeretek elsajátítása és alkalmazása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi dolgozat az 5. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az európai integráció története és fejlõdése
2. Az EU intézményrendszerének története
3. A három pillérre épülõ Unió
Az Európai Unió költségvetése
4. Az egységes piac és a négy alapszabadság
5. Az EU monetáris politikája
A közös politikák és közösségi tevékenységek
6. Az EU bõvítése Az EU környezetvédelmi politikája és a magyar integráció
Az EU környezetvédelmi akció programjai
7. Az EU természetvédelmi politikája
Az EU vállalkozás-fejlesztési politikája
8. Az EU Kutatás-fejlesztési politikája
9. Az EU Ipar és energia politikája
10. Az EU Közlekedés politikája
11. Az EU Regionális politikájának kialakulása, fejlõdése
Foglalkoztatás és szociálpolitika
12. Az EU támogatás politikája
Magyarországi EU támogatások
13. Az EU támogatás politikája
EU támogatási alapelvek, mint az Uniós pályázatok alapkövetelményei
14. Összefoglaló elemzés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
pótzárthelyi a 13. héten
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Borbás László: Eu ismeretek 2012. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Horváth Z: KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL HVG 2011.
Benedek: KULCS A SIKERES EU PÁLYÁZATOKHOZ
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000