Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az elektronikus kereskedelem nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét, különös tekintettel az Európai Unió
szempontjából
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kiadott évközi feladat határidõre (december 10. ill. május 10.) történõ beadása elektronikus módon.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mûszaki alapok
Az E – kereskedelem fogalma
Az E – kereskedelem gyakorlati menete
Az E – kereskedelem jogi alapkérdései az információs társadalomban
2. Adatvédelem
A véleménynyilvánítás szabadsága az interneten
Szerzõi jogi kérdések

3. Az elektronikus aláírás jogi szabályozása
A versenyjog érvényesülése az E – kereskedelemben
Fogyasztóvédelem az E – kereskedelem során

4. A hazai és nemzetközi domainregisztráció rendszerének jogi megítélése
Az E – kereskedelem szankciói
Az Alternatív Vitarendezési Eljárások szerepe az információs társadalomban
Esettanulmány

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
gyakorlati vizsga
 
Kötelező irodalom: Zsuffa Ákos E-kereskedelem Századvég Kiadó, 2002,244 oldal, ISBN: 963059211338
Ajánlott irodalom: Dr. Mojzes Imre (Szerkesztõ)- Talyigás Judit (Szerkesztõ)- Hanusovszky Andrásné (Szerzõ)- Székely Attila (Szerzõ) -Dr. Nyíri Géza (Szerzõ):
Elektronikus kereskedelem
Kiadó: MTA Információtechnológiai Alapítvány Budapest, 2000 ISBN-szám: 963-9284-51-3 Kötéstípus: Fûzött kemény papírkötés Oldalszám: 231 Nyelv:
Magyar
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000