Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatókat megismertetni egy Unix alapú, nyílt forráskódú operációs rendszer elméleti és gyakorlati alapjaival. A félév során mind a telepítés és üzemeltetés, mind az irodai környezetben történõ használat, mind pedig a hálózati szolgáltatások nyújtása területén ízelítõt kapnak a hallgatók.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Órai gyakorlat pontozása, 1 ZH

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Linux története,Szabad szoftver, Tulajdonságok, Disztribúciók
2. Help, filerendszer, linkek, jogosultsági rendszer
3. Midnight commander, parancssor, parancssori programozás
4. Környezeti változók, export, alhéj, kill, help
5. Hálózati mûködés, IP-cím NFS
6. X Window rendszer, Ablakkezelõk, és segédprogramjaik
7. SSH, digitális aláírás, titkosítás
8. Tanúsítványok
9. Démonok, rendszer indító szkriptek
10. Telepítés, csomagrendszerek, szoftvertelepítés, mountolás; Rendszerindítás, -leállítás
11. Segédprogramok, szûrõk, grep
12. Open Office irodai program
13. Egyéb programok, és módszerek
14. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH 40%-80% , gyakorlati munka:20%-60% vagyis a
gyakorlati munka részben kiválthatja a ZH-t. A ZH-t minimum elégségesre akkor is meg kell írni. A Zh pótolható a vizsgaidõszak elsõ hetén a szabályzat szerinti módon.
jegy kialakításának szempontjai:
0-40% elégtelen
41-55% elégséges
56-70% közepes
71-85% jó
86-100%-jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: http://tig.kgk.uni-obuda.hu/oldalak/linuxfakt/
Ajánlott irodalom: www.linux.hu, linux.lap.hu
http://www.tldp.org/, http://www.hup.hu/
Richard Petersen: Linux referenciakönyv, Panem-McGraw-Hill, Budapest, 1998.
Flickenger, Rob: Linux bevetés közben. Kiskapu, Budapest, 2003.

 
Egyéb segédletek: Oktató által biztosított elektronikus jegyzet
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000