Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pál Aba Oktatók: Pál Aba;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg azt a gazdasági környezetet, amelyben üzleti tevékenységet fog folytatni. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben döntésének helyességét etikai szempontoknak kell meghatározniuk.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Általános etika, jog, erkölcs, gazdaság
2. Vállalkozások társadalmi felelõssége
3. Üzleti erkölcs normarendszere és gyakorlata
4. Az üzleti élet alapelvei: hitelesség, megbízhatóság, hosszú távú kapcsolatok
5. Az üzleti élet alapelvei: minõség, kölcsönösség, szolgálat-, és segítõkészség
6. Az üzleti élet alapelvei: hagyomány- és értékmegõrzés, esztétikum, egészségmegõrzés és környezetvédelem, személyiség- és emberi méltóság tisztelete, a tisztességes versenyszellem.
7. Etikai térkép, hazai üzleti erkölcsi viszonyok
8. Nemzetközi üzleti élet etikája
9. Vállalkozások ökológiai felelõssége
10. A világot behálózó marketing
11. Reklámetika
12. Biztosítási etika
13. Adómorál, bank- tõzsde etika – Zárthelyi
14. Üzleti lobbik, globalizáció
 
Kötelező irodalom: Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika
Üzleti etika – Saldo 1994.
Ajánlott irodalom: Hársing László: Bevezetés az etikába
David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint