Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók
- különbözõ vonatkozásokban végiggondolják saját erõsségeiket (és gyengéiket);
- közelebb kerüljenek ahhoz, hogy eldöntsék, milyen tekintetben akarnak megváltozni, és mit fogadnak el magukban olyannak, amilyen;
- végiggondolják, mit jelent számukra a siker, a boldogság, s hogyan akarják ezeket elérni saját életükben;
- hogyan viselkednek a személyközi kommunikációban, s mit szeretnének ezen javítani;
- végiggondolják, megbeszéljék és gyakorolják olyan, gyakran felmerülõ problémáikat, mint a kudarcnak és a bizonytalanságnak az elviselése, a
kockázatvállalás;
- megismerjék saját konfliktuskezelési módszereiket, s ha szükségesnek látják, tanuljanak technikákat, hogyan lehetne változtatni azokon;
- felismerjék, hogyan viselkednek kis-és nagycsoportban;
- milyen módszerekkel tudnak hatni másokra, hogyan tudnak önérvényesítõ módon viselkedni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
(Félévvégi jegy az aktivitásra, a saját jegyzetre, a zh-ra és egy választott témájú elõadás tartására a csoport elõtt)
Szubjektív értékelés az órai aktivitás alapján, Hiányozni legfeljebb – 4 órányit –lehet, s a munkafüzetben azt is pótolni kell.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mi érdekel, milyen életpályát tervezek magamnak? Milyen munkát, milyen családi életet, milyen hobbit szeretnék? (Múltam felvázolása, jövõm átgondolása a fenti szempontok alapján.) Témaválasztás az elõadáshoz
2. Önismeret I. Kommunikációs szokásaim
3. Önismeret II: Kreativitás-mérés egy tréning-játékon keresztül, személyes érdeklõdés, meggyõzõerõ mérése
4. Önismeret III. Konfliktuskezelési módszereim – kérdõív kitöltése – játék (lehetõség szerint egy tréning keretében)
5. Önismeret IV. Az elõzõ heti kérdõív megbeszélése. Bizalomjáték és megbeszélése.
6. Kockázatvállalási képességek kipróbálása.
7. Önismeret V. Ok vagyok, OK vagy. Elõadás. A téma csoportos megbeszélése
8. Az önérvényesítés (vs. aggresszivitás vagy alárendelõdés) filozófiája és technikái
9. Zh a tételes tudnivalókból
10. Hallgatói prezentációk videofelvétellel
11. Hallgatói prezentációk videofelvétellel
12. Csoportos együttmûködési játék és ennek megbeszélése
13. Hallgatói prezentációk videofelvétellel
14. A videók visszanézése, a jegyek kialakítása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zh eredménye, a leadott anyagok, a megtartott prezentációk, a korrektül vezetett munkafüzet képezi az értékelés további alapját.
 
Kötelező irodalom: A tanár által kézbe adott anyagok és kitöltött kérdõívek, saját jegyzetek dossziéba összegyûjtve (munkafüzet)
Thomas Harris: „OKÉ vagyok OKÉ vagy”
Ajánlott irodalom: Dale Carnegie: „Sikerkalauz 1” , Steven Covey: „A sikeres élet 7 aranyszabálya”,
Tibor Ágnes – Gruber Cecília: „Kamasznak lenni… „
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.