Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
egy ZH a 14. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Informatika történet I.
2. Informatika történet II.
3. Bevezetés az információs társadalomba
4. Az információ társadalom technológiai „építõkockái”
5. Hálózatok
6. Internet
7. Globalizáció és individualizáció
8. Változások az Információs Társadalomban
9. Gazdaság, piac és pénz
10. Az információs Társadalom és a politikai világa
11. Információs stratégiák
12. Kockázatok és veszélyek
13. Internetes játékok hatása a társadalomra
14. ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000