Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szolgáltatások sajátosságainak meghatározása és a sajátosságok menedzselését szolgáló marketingeszközök megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy szolgáltató vállalkozás bemutatása 5 oldalban. A zh legalább elégséges (2) szintû megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szolgáltatástermék és a szolgáltatáspiac sajátosságai. A szolgáltatásnyújtás folyamata.
A szolgáltatás minõsége és kapcsolata a vevõ elégedettséggel
2. A sorbanállás menedzselése . Árképzés és helyszínválasztás a szolgáltatásoknál. A „fizikai bizonyítékok” menedzselése
3. A marketingkommunikáció sajátosságai a szolgáltatásoknál. Az emberi tényezõ jelentõsége és menedzselése a szolgáltatások-nál. Yield-menedzsment
4. Marketingkutatás a szolgáltató-szektorban. Alkalmazási területek
5. Zh írása.
 
Kötelező irodalom: VERES, Zoltán (2009): Szolgáltatásmarketing, Mûszaki Kiadó
KISS, Mariann (20042): Marketing, FÜPI Kiadó, 294-333.o.
Iszak Noémi (szerk): Marketing a szolgáltatásoknál. Marketingpraxis sorozat. NYME, Sopron, 2008
Ajánlott irodalom: Kenesei Zsófia-Kolos Krisztina: Szolgáltatásmarketing és-menedzsment. Alinea Kiadó, Budapest 2007