Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Dr. Nagy Attila;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása a termék – és árpolitika komplex rendszerében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és idõben történõ beadása, kettõ zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Kötelezõ óralátogatás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Stakeholder elmélet, stratégiai menedzsment
2. Stratégiai elemzõ eszközök, stratégiai szövetségek
3. Stratégia és termékpolitika
4. Piacok, piaci viszonyok
5. Termék, termékvonalak, márkák
6. Terméktervezés
7. Árak, árstratégiák
8. Árdiszkrimináció, yield menedzsment
9. Önköltség és fedezetszámítás
10. Market share elemzés
11. Csatorna menedzsment
12. Vevõérték, minõség
 
Kötelező irodalom: Az elõadásokon és gyakorlati foglalkozásokon elhangzott ismeretanyag.