Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozás sikeres mûködtetéséhez szükséges hatékony marketingkommunikáció kialakítására, az eszközök kiválasztására és mûködtetésére való felkészítés.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH és házi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketing fogalma, szerepe, eszközei, a marketingmix
2. A marketingkommunikáció fogalma, kapcsolódó területei
3. A marketingkommunikáció elemei
4. A vállalati arculat fogalma, jelentõsége, elemei
5. A márka, márkapolitika, márkaépítés
6. A klasszikus reklám, célja és hordozói
7. A nyomtatott reklám szerepe, sajátosságai és eszközei
8. Az elektronikus reklám szerepe, sajátosságai és eszközei. A rádióreklám.
9. A TV-reklám és sajátosságai
10. Az internet, mint reklámeszköz és sajátosságai
11. A Below The Line (BTL) fogalma, szerepe, jelentõsége
12. A direkt marketing (DM) fogalma és eszközei
13. A PR fogalma, jelentõsége, területei és eszközei
14. Marketingkommunikáció a gyakorlatban
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy a ZH és a házi dolgozat átlaga
 
Kötelező irodalom: Fazekas I. - Harsányi D.: Marketingkommunikáció, Szókratész, Budapest, 2001.
Kiss Mariann: Marketing, Aula, Budapest, 2004.
Ajánlott irodalom: P. Kotler: Marketing management, Mûszaki, Budapest, 2004.
D. Ogilvy: A reklámról, Park, Budapest, 1994.