Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Dr. Horváth Katalin; Vámos Imre;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTSM223NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A fõiskolai tanterv értelmében a gazdasági informatika szakos hallgatóknak számvitelbõl szigorlatozniuk kell.
A megelõzõ két félév számviteli tananyaga folytatódik. Az utolsó félévben a kötelezettségek elszámolásának, a költségelszámolás módszereinek, a költségek eredményre gyakorolt hatásának, az eredménykimutatáshoz kapcsolódó gazdasági események könyvelésének, az eredménykimutatás tételeinek a megismertetése, továbbá a számviteli tananyagok szintéziseinek a megteremtése a cél.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
A félévközi jegy megszerzésének feltétele: a félév során egy zárthelyi dolgozat megírása és az összpontszám minimum 50%-ának az elérése.
(példák: min. 40%, elmélet: min. 40%)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismétlés: gazdasági események mérlegre, eredményre gyakorolt hatásának vizsgálata, , könyvelése
2. Kötelezettségek. Hátrasorolt, hosszú lejáratú kötelezettségek. Rövid lejáratú kötelezettségek: Hitel, kölcsön, szállítói tartozás, váltótartozás
3. Rövid lejáratú kötelezettségek: Bérszámfejtés � bérfizetés. Adók számvitele (áfa, szja, ta, vám, jövedéki adó, helyi adók
4. Költség elszámolási rendszerek (költség nemek, elsõdleges és másodlagos költségelszámolások)
5. Elsõdleges és másodlagos költségelszámolások.
6. Összköltség és forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás.
A felmerült összes költség és a tárgyidõszaki eredményt terhelõ költségek közötti összefüggés.
Termelési költségek elszámolása, elõállítási önköltség meghatározása.
7. Szünet
8. Értékesítés árbevétele. Aktivált saját teljesítmény érték (SEEAÉ, STK+-).
9. Egyéb bevételek. Egyéb ráfordítások.
10. Pénzügyi mûveletek bevételei. Pénzügyi mûveletek ráfordításai.
11. Rendkívüli bevételek. Rendkívüli ráfordítások.
12. ZH
13. Összefoglaló feladat (a mérlegkészítés idõszakában felmerült események könyvelése, Mérleg és eredmény-kimutatás összeállítása
14. PÓT ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Ha a félévközi jegy megszerzésének a követelménye nem teljesül, akkor a szorgalmi idõszak végén egy alkalommal lehetõség van a pótlásra, javításra. Az írásbeli indokolt esetben kiegészül szóbeli számonkéréssel.
A félévközi jegy a következõképpen alakul:
0-50%-ig elégtelen (1), minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40%
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: 1. Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban � SALDO (kijelölt anyagrész)
2. Számvitel a gyakorlatban � Alapismereti Példatár - SALDO