Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Get acquainted with definition of law and state, get usable knowledge about the hungarian law-system, that qualifies the students for having basic
law knowledge as transactor citizens in everyday legal privities, in contractual relations and in economy and they can see through the system of
constiution, the transaction of law the Hungarian Republic’s, get acquainted with the Fundamental Law of Hungary and the specifically important
norms, they rule the basic legal relations.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Participation in the lectures according to syllabus.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. System of politics and jurisprudence, articulation of rule of law.
2. Enforcement of law. Legal relation, legal facts, law.
3. Emergence of law. Thesis of law, legal rule, publication.
4. Types of legal norms. Availabilty of legal norm, mandatory power. Legal norm (complete behavior rule).
5. Speciality of source of law. Formation of law. Constitution of law-source of law. Definition of law.
6. Structure of state, state-organization, specialities of state.
7. Relationship between state and social-econmical environment. System of the state organisations.
8. Function of state.Development of modern state. The fundamental law of Hungary. Constitution of law.
9. Cicil law, law of economic companies, basics of business law.
10. Basics of hungarian criminal law.
11. Basics of labour law.
12. Administration procedure.
13. Local municipalty system of Hungary.
14. Family law, protection of children, mediation.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Written exam, 60 minutes