Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Virágh Tibor Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: Német alap C vagy belsõ szintfelmérõ vizsga
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelv alapjaival, gyakorlati, mindennapi szituációkon, és egyes alapvetõ elméleti témakörökön keresztül, és
az
ehhez szükséges nyelvtani ismeretek elmélyítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2 db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 60 %-os teljesítmény szükséges.
Elégtelen
ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók. A hallgatók szóbeli beszámolása referátumok formájában történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung, Wirtschaft, einige Grundbegriffe
2. Aktuelle Firmenberichte lesen
3. Wirtschaftssektoren und ihre Bedeutung, Produktionsfaktoren
4. Wirtschaftssektoren II., die Wertschöpfung
5. Modelle der Marktwirtschaft
6. Modelle der Marktwirtschaft II., der Wohlfahrtstaat
7. Marketing
8. Klausur 1.
9. Arbeitsmarkt
10. Wirtschaft und Gesellschaft,: Sozialpolitik
11. Probleme der Wirtschaft der deutschsprachigen Länder: Deutschland
12. Probleme der Wirtschaft der deutschsprachigen Länder II.: Österreich und die Schweiz
13. Klausur 2.
14. Zusammenfassung, Wiederholung, Übungsstunde
 
Kötelező irodalom: - Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine OECONOM
Ajánlott irodalom: Olaszy Kamilla-Pákozdiné Gonda Irén: Neue Wirtschaftsthemen