Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Solymosiné Molnár Margit Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató az orosz nyelvben szerzett jártasságát elmélyítse.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat sikeres teljesítése 7. és a 14. héten, azaz minimum 50%-os szint elérése együttesen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az eddig tanultak ismétlése, felfrissítése
2. Az iskolai hét, meghívás egy programra
3. A létige múlt és jövõ idejû alakjai
4. Napszakok, a hét napjai, idõhatározók, „hol” és „hová” kérdõszavak
5. Az pályaudvaron: jegyváltás, információkérés és -adás
6. Idõhatározásra használt elõljárószók
7. Zárthelyi dolgozat 1.
8. „Hány órakor?”, Számok (százasok, ezresek)
9. Vonaton, repülõgépen
10. Az élelmiszerboltban: bevásárlás
11. Az egy és kettõ használata fõnevekkel, „с” és „без” elöljárószavak
12. Élelmiszerek, boltok, mértékek, csomagolás, pénznemek
13. Ismétlés, gyakorlás
14. Zárthelyi dolgozat 2.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatoknál minimum 50%-ot el kell érni, kisdolgozatok is lehetségesek.
 
Kötelező irodalom: - Székely András-Székely Nyina: „Шаг за шагом” tankönyv és munkafüzet
Ajánlott irodalom: - Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára