Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tananyag célja a következõ:
A gazdasági rendszerek technikai felépítése. Erõforrások, termékek, kapcsolatok. A termelés során felmerülõ költségek, viselkedésük a volumen
függvényében. Csoportosításuk, elszámolásuk. Árképzési technikák, árformák, minimál ár, célár. A termékek minõsítése. Az E-T mátrix felépítése:
technikai rész, piaci rész, gazdasági rész. Ezek együttes figyelembevételével a gazdaságos termékszerkezet kialakítása. ABC analízis.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A rendszermátrix felépítése. Technikai, kapacitás adatok. Erõforrás, termék kapcsolatok. Piaci adatok, értékesíthetõ mennyiségek. Gazdasági, minõsítési lehetõségek. A termelés során felmerülõ költségek fajtái, viselkedésük a volumen függvényében. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása.
2. Árformák. Az árak alakulása a rendeletek és a kereskedelem hatására. Árengedmények. Minimális ár és célár a termelõ szempontjából. Az árak kezelése a gazdasági egység egésze szempontjából.
3. A fedezeti költségszámítás alapelve, lényege, hasznosítása. A komponensek kezelésének hatása a nyereség változására. Nyereségreagálások. Különbözõ struktúrával rendelkezõ cégek reagáló képessége.
4. Gazdaságos termékszerkezet kialakítása. A példatár A 5 jelû esettanulmányának áttekintése, értékelése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Dr Kasza Jenõ-Dr lehotai László: Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ-Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó Bp. 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a
bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.