Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Nagy Attila;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A gazdasági rendszerek technikai felépítése. Erõforrások, termékek, kapcsolatok. A termelés során felmerülõ költségek, viselkedésük a volumen
függvényében.
Csoportosításuk, elszámolásuk. Árképzési technikák, árformák, minimál ár, célár. A termékek minõsítése. Az E-T mátrix felépítése: technikai rész,
piaci rész,
gazdasági rész. Ezek együttes figyelembevételével a gazdaságos termékszerkezet kialakítása. ABC analízis.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Stakeholder elmélet, stratégiai menedzsment
2. Stratégiai elemzõ eszközök, stratégiai szövetségek
3. Stratégia és termékpolitika
4. Piacok, piaci viszonyok
5. Termék, termékvonalak, márkák
6. Terméktervezés

7. Árak, árstratégiák
8. Árdiszkrimináció, yield menedzsment
9. Költséggazdálkodás
10. Önköltség és fedezetszámítás
11. Market share elemzés
12. Csatorna menedzsment
13. Vevõérték, minõség
14. Brand menedzsment
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Esettanulmány. Írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Dr Kasza Jenõ-Dr lehotai László: Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ-Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó Bp. 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a
bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.