Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bólya András Oktatók: Bólya András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy egy féléves, összesen 70 órában nyújt középfokú szinten angol nyelvi ismereteket azoknak a hallgatóknak, akik korábban már tanultak
angolul,
tanfolyamon, vagy a középiskolában. A tárgy egy féléves, azok részére ajánljuk, akik a közeli jövõben angol nyelvbõl vizsgázni szeretnének.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 14. héten.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Nyelvi teszt 1. + Bemutatkozás, napirend
2. Nyelvi teszt 1. + Munka, iskola
3. Nyelvi teszt 2. + Lakóhely, hétvége
4. Nyelvi teszt 2. + Tanulás, álláspályázat, önéletrajz
5. Nyelvi teszt 3. + Utazás
6. Nyelvi teszt 3. + Sport
7. Nyelvi teszt 4. + TV, rádió, koncert Zárthelyi dolgozat
8. Nyelvi teszt 4. + Egészség, betegség, az egészséges életmód
9. Nyelvi teszt 5. + Étkezés, étterem
10. Nyelvi teszt 5. + Étkezési szokások
11. Online teszt 1. + Szabadidõ, internet, média
12. Online teszt 2. + Étkezési szokások
13. Az EU, az angol nyelvû országok, országismeret
14. Kiselõadás, prezentáció Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Középfokú BME Mintatesztek 1-5, Középfokú BME hallás utáni szövegértés, 1-5 teszt BME nyelvvizsga elõkészítõ kiadványok, Hanganyag, CD van a
hallás utáni
szövegértés könyvhöz,
BME online vizsgatesztek,
Roy Kingsbury – Roger Scott First Certificate Skills, Listen and Speak – hanganyag is
Carole Robinson – Helen Parker: Themes for Listening and Speaking – hanganyag is
Susan Axbey: Soundtracks, – hanganyag is
Ajánlott irodalom: Raymond Murphy: English Grammar in Use for Intermediate students, Cambridge University Press 1994