Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Logisztika rendszerek alapjainak, kialakításának, az ide tartozó alapfogalmaknak és a logisztikai teljesítmény-mérés néhány jellemzõ módszerének megismertetése a hallgatókkal.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A zárthelyit a 13. hétre ütemezzük.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztikai rendszer fogalma és alapjai
A logisztikai rendszer teljesítmény mérése
Városi áruszállítás, city logisztika
A logisztikai kiszolgálási színvonal
2. Rendelés feldolgozás és elõkészítés
Az értékesítési rendszer struktúrája
A disztribúciós rendszer kialakítása
3. A vállalati készletezés menedzsmentje
A készletgazdálkodás alapfogalmai
Készletezési rendszerek és modellek
Készletezési rendszerek
4. Raktározási ismeretek
Anyagmozgató rendszerek
Áruszállítási rendszerek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy 1 zárthelyi dolgozat megírása alapján kerül megállapításra.
 
Kötelező irodalom: Némon Zoltán - Sebestyén László - Vörösmarty Gyöngyi: Logisztika KIT kft 2006
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001.2000