Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mérnök asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Kerklecz Médea;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek
kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag
elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei
Vállalkozási formák
Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
Termelés tervezési számítások
2. A vállalat szervezete
Piaci aktivitás, marketing
Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása
Tárgyi eszköz gazdálkodás
3. Forgó eszköz gazdálkodás
Munkaerõ gazdálkodás
Gazdaságosság fogalma, mérése
Beruházás gazdaságossági számítások
4. Termelésirányítás és gazdaságosság
Költségszámítás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000