Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kása Imre Oktatók: Demeter Miklós (666 53 60);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gépjármû nagy- és kiskereskedelmi értékesítés és szerviz folyamatainak megismertetése, illetve az egyes szereplõk funkcionális területeinek és érdekeltségi
rendszerének bemutatása elméleti és gyakorlati megközelítésbõl.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gépjármû értékesítési rendszer felépítése. A gépjármû importõrök, mint a nagykereskedelmi értékesítést végzõ központi szereplõk munkájának, valamint kompetencia-körének bemutatása.
2. A kiskereskedelmi szereplõk, a márkakereskedõk mûködésének megismertetése, továbbá a forgalomra ható piaci tényezõk bemutatása.
3. Az aftersales tevékenységek áttekintése. Vevõelégedettséget befolyásoló tényezõk vizsgálata.
4. Magyarországi autópiaci trendek a gazdasági válság tükrében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
Ajánlott irodalom: Kiss Mariann, Marketing mérnököknek AKG Kiadó 1996.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000