Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Cs. Kovács Ilona;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG1SANC Vállalkozásgazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 8 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Tárgyi eszköz gazdálkodás

GY: Amortizációs normák az adótörvényben
2. EA: Forgó eszköz gazdálkodás

GY: Készletszámítások
3. EA: Munkaerõ gazdálkodás

GY: Munkaügyi esettanulmány
4. EA: Gazdaságosság fogalma, mérése

GY: Jövedelmezõségi, gazdaságossági számítási feladatok
5. EA: Beruházás gazdaságossági számítások

GY: Beruházás gazdaságossági számítási feladatok I. II.
6. EA: Költségszámítás

GY: Költségszámítás, kalkuláció
7. EA: Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban

GY: Vállalati mérleg bemutatása, elemzése.

Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2002.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000