Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mérnök asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Marosi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A projektek elõkészítésével, indításával és menedzseléséval kapcsolatos alapvetõ ismeretek átadása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
esszé
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati környezet elemzése
2. Projektszervezetek jellemzõi
3. Változás a szervezetek életében
4. Üzleti terv készítése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Kulcsár László (2006): Projekt menedzsment ismeretek.
Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány. http://odl.celodin.org/cd/hu/html/prm_tartalom.htm
 
Egyéb segédletek: elõadások anyaga
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000