Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mérnök asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalkozási és pénzügyi ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás általános jellemzõi
2. Vállalkozási formák, társasági törvény
3. Vállalkozás alapításának lebonyolítása Magyarországon
4. Tulajdonosi és menedzser szempontok a vállalkozás tervezésénél.
5. Vállalkozás államháztartási kapcsolatai
6. Pályázati lehetõségek, NFÜ.
7. Kis- és középvállalkozások helyzete
8. Pénz és arany az aranypénzrendszerben Hitel és pénz a hitelpénzrendszerben
9. Bankrendszerek és bankmûveletek I. - II.
10. Értékpapírpiac, tõzsde, Pénzügyi piaci mûveletek
11. Államháztartástan, Adóelmélet, magyar adórendszer
12. Devizagazdálkodás, Nemzetközi pénzügyi rendszer mûködése és intézményei, az EU monetáris rendszere
13. Biztosítás, Infláció
14. Az ezredforduló pénzügypolitikája
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Magyar Gábor: pénzügyi navigátor: Student 2007 ISBN szám: 9632168410
Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalkozás alapítás. AMICUS Budapest, 2003
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998.
Pénzügytan : Egyetemi tankönyv / [a könyv szerzõi Baka Istvánné et al.] ; [szerk. Bánfi Tamás] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Tanszék.
- Bp. : Tanszék, 2007. - 176 p. ; 24 cm ISBN 978 963 503 360 7
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000