Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mérnök asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Marosi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók a projektek tervezésének, szervezésének, megvalósításának és kontrollingjának eszközeit megismerve képessé válnak saját projekttervek
készítésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
házi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektmenedzsment története
2. Projektcélok meghatározása
3. Megvalósíthatósági vizsgálatok
4. Projekttervezési módszerek
5. Logikai keretmátrix
6. Projektek szervezése
7. Projektek vezetése
8. Projektek megvalósítása
9. Kommunikáció
10. Váratlan események kezelése
11. Monitoring, ellenõrzés
12. Projektek beágyazása a szervezetbe
13. Hallgatói prezentációk
14. Hallgatói prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy kialakításának módszere: évközi teljesítmény és a házi dolgozat alapján
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): szóbeli
 
Kötelező irodalom: Kulcsár László (2006): Projekt menedzsment ismeretek.
Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány. http://odl.celodin.org/cd/hu/html/prm_tartalom.htm
Ajánlott irodalom: Dennis Lock (1998): Projektmenedzsment, Panem Könyvkiadó Kft., Budapest.
Szûcs István (2000): Projektmenedzsment a vezetés szolgálatában. Vezetéstudomány, 31/1, 56-65.
Deák Csaba (2006): A projektmenedzsment érettsége, Vezetéstudomány, 37/Különszám, 60-68.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000