Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szervezetfejlesztés elméletének és gyakorlatának bemutatása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csoportos és/vagy egyéni beszámoló. Amennyiben a hallgató nem ad le házi dolgozatot a szorgalmi idõszak végéig, féléves teljesítménye nem értékelhetõ, a tantárgyból vizsgára nem bocsájtható. Megfelelõ színvonalú házi dolgozattal megajánlott jeles érdemjegy szerezhetõ.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Szervezet-fejlesztés
2. Etikai alapelvek
3. A kapcsolatfelvétel lényege
4. Csoportmunka: kapcsolatfelvétel
5. A szervezet és alrendszerei
6. Szervezeti folyamatok
7. A megrendelõ
8. Csoportmunka: diagnózis
9. A diagnózis és a diagnózissal kapcsolatos élmények prezentálása; Hogyan jelezzük a diagnózist vissza
10. Csoportmunka: visszajelzés a diagnózisról
11. A visszajelzés és a visszajelzéssel kapcsolatos élmények prezentálása; A beavatkozás szintjének/területének meghatározása
12. Csoportmunka: beavatkozás
13. A beavatkozás(i ötletek) prezentálása
14. Teszt
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantárgyból szerzett jegy az év végi vizsgán alakul ki.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: oktatói jegyzetek
Beckhard Richard: A szervezetfejlesztés stratégiája és modellje, KJK Kerszöv, 1974
Ajánlott irodalom: French, WL, Bell, CH (1993): Organization Development. Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, Prentice Hall
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000