Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kadocsa György; Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok
megvalósításában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
3.Zárthelyi
4. Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozás célja és környezete, a piaci verseny szabályai, a vállalkozás folyamata és fejlesztése, optimális üzemméret meghatározása, a vállalkozás helyzetének értékelése
2. Válságmenedzselés, csõd, felszámolás, végelszámolás, vállalkozási formák áttekintése
3. Kisvállalkozások és azok fejlesztése, hitelek és támogatások kisvállalkozások számára
4. Állami tulajdon szerepe, alapvetõ munkaügyi és társadalombiztosítási ismeretek
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy.: Vállalkozások szervezése. Amicus Kiadó, 2003.
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. - Peters, M.P.: Vállalkozás. Akadémiai Kiadó 1991.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000