Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerik a különbözõ szervezési módszereket, és képessé válnak a helyzetnek megfelelõ szervezési módszer kiválasztására és alkalmazására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
csoportos munka, házi dolgozat, vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. elõadás Történelmi áttekintés I. - Taylor és Fayol
gyakorlat Csoportok megalakítása
2. elõadás Történelmi áttekintés II. - Weber és a HR mozgalom
gyakorlat Taylor-i és Fayol-i elvek a gyakorlatban
3. elõadás Történelmi áttekintés III. - Kontingencialista rendszerfelfogás
gyakorlat Bürokratikus és magatartástudományi szervezési elvek a gyakorlatban
4. elõadás 1. negyedéves ZH
gyakorlat Kontingencialista szervezési elvek a gyakorlatban
5. elõadás Szervezettervezés
gyakorlat Szervezeti ábrák
6. elõadás Folyamat szemléletû szervezés, üzleti folyamatok újraszervezése
gyakorlat CPI, BPR
7. elõadás Szervezés és vezetés
gyakorlat Vezetõi stílusok és eszköztár
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy kialakításának módszere: évközi teljesítmény, a házi dolgozat és a vizsga alapján
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): írásbeli, csoportmunka
 
Kötelező irodalom: Alfred Kieser: Szervezetelméletek (2,3,4,6 fejezetek), Aula, Budapest, 1995.
Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Akadémiai kiadó, Budapest, 2006.
Ajánlott irodalom: Frederick Winslow Taylor: Üzemvezetés. a tudományos vezetés alapjai (elõszó is érdekes), KJK, Budapest, 1983.
Szöveggyûjtemény a szervezeti formák és vezetés tárgyhoz (1-8 fejezet), Aula, Budapest, 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000