Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Ferenczi Éva Oktatók: Papp Lászlóné;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)

7-8. hétHázi feladat beadása a felsorolt, vagy hasonló témákból választva: 10 pont

Nem kötelezõVagy: hallgatók érdeklõdése, munkatapasztalatai, ismeretei alapján az adott témának megfelelõ héten kb. 20 perces kiselõadás /prezentáció/ tartása

/Nem kötelezõ, csak lehetõség!/.

A kiselõadással 30 pont szerezhetõ, amely az összpontszámba beszámításra kerül.


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei. Mi az információ? Közlés és befogadás egysége.. Az üzenet verbális és non verbális kódolása. A metakommunikáció szerepe A kommunikáció hatékonysága, segítõ és akadályozó tényezõk. Metanyelv és paranyelv. Kommunikációs zavarok. Aktív hallgatás. Testbeszéd, a tér használata, a személyes tér fogalma. A metakommunikáció szerepe

A személyes tér jelentõsége, régiók, országok eltérõ távolsághasználata.

Nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai
2. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei. Mi az információ? Közlés és befogadás egysége.. Az üzenet verbális és non verbális kódolása. A metakommunikáció szerepe A kommunikáció hatékonysága, segítõ és akadályozó tényezõk. Metanyelv és paranyelv. Kommunikációs zavarok. Aktív hallgatás. Testbeszéd, a tér használata, a személyes tér fogalma. A metakommunikáció szerepe

A személyes tér jelentõsége, régiók, országok eltérõ távolsághasználata.

Nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai
3. Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések. Turizmus, munkavállalás, üzleti kapcsolat. Pontosság, telefon, névjegy, ajándék.

Tabutémák. Milyenek a magyarok külföldön, hogyan látnak minket a külföldi vendégek?

Országimázs, személyes imázs.
4. Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések. Turizmus, munkavállalás, üzleti kapcsolat. Pontosság, telefon, névjegy, ajándék.

Tabutémák. Milyenek a magyarok külföldön, hogyan látnak minket a külföldi vendégek?

Országimázs, személyes imázs.
5. Illem, etikett, protokoll. A kultúrált viselkedés fontossága. Kulturált társalgás, étkezés.

Illem és telefon, illem és Internethasználat.

Programkészítés külföldi, vagy üzleti partner részére. Mit mutassunk?
6. Illem, etikett, protokoll. A kultúrált viselkedés fontossága. Kulturált társalgás, étkezés.

Illem és telefon, illem és Internethasználat.

Programkészítés külföldi, vagy üzleti partner részére. Mit mutassunk?
7. Karrier, álláspályázat önéletrajz. A karrier értelmezése, életpálya és szakaszai.

Szakképzési struktúra és munkaerõpiac .Személyiség és pályaválasztás összefüggése. Mobilitás, migráció. Álláskeresés, kapcsolati tõke. Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
8. Karrier, álláspályázat önéletrajz. A karrier értelmezése, életpálya és szakaszai.

Szakképzési struktúra és munkaerõpiac .Személyiség és pályaválasztás összefüggése. Mobilitás, migráció. Álláskeresés, kapcsolati tõke. Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
9. A felvételi beszélgetés. Mire készüljünk? Kiválasztási módszerek

Tesztek, interjúk, egyéb eljárások
10. A felvételi beszélgetés. Mire készüljünk? Kiválasztási módszerek

Tesztek, interjúk, egyéb eljárások
11. A gazdálkodó szervezetek, az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. értekezletek, elõadások, tárgyalás, prezentációkon alkalmazott kommunikációs technikák

Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?

Vállalati külsõ és belsõ kommunikáció.

Cégarculat, image, küldetésnyilatkozat. Közönségkapcsolat. PR és CI jelentõsége, módszerei.
12. A gazdálkodó szervezetek, az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. értekezletek, elõadások, tárgyalás, prezentációkon alkalmazott kommunikációs technikák

Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?

Vállalati külsõ és belsõ kommunikáció.

Cégarculat, image, küldetésnyilatkozat. Közönségkapcsolat. PR és CI jelentõsége, módszerei.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A tanulmányi és vizsgaszabályzatban elõírtak szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: (/írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) Írásbeli feladatlap kitöltése. A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A tananyagot 10 kérdésben felölelõ dolgozat értékelése:
25-29 pont elégséges
30-36 pont közepes
37-44 pont jó
45 pont felett jeles.
 
Kötelező irodalom: Papp Lászlóné: Üzleti Kommunikáció. Szöveggyûjtemény.BMF KGK.4001.
Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció BMF. KGK. 4003.
Ajánlott irodalom: Allan Pease: Testbeszéd. Park K. 1991
Allan Pease: Szó-beszéd. Park K. 1991
Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll. KJK. 1997.
Ottlik Károly: Protokollkódex. Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó.
Az üzleti élet enciklopédiája. Gemini Kiadó.
Görög Ibolya: Protokoll az életem. ATHENAEUM 2000 Kiadó
 
Egyéb segédletek: Házi feladat, vagy prezentáció témajavaslatok:
Testbeszéd, A tér és a távolság használatának szabályai különbözõ jellegû kapcsolatokban.
Kultúra és kommunikáció külföldön. Mire érdemes figyelni?/ Turizmus, munkavállalás, diákcsere, üzleti kapcsolat/
Programkészítés külföldi /üzleti/ vendégnek.
Milyen az ország, milyen a magyar emberek imázsa? Elõítéletek. „Találjuk ki.Magyarországot!”
Munkavállalás külföldön /Eu. csatlakozás és mobilitás/
Internetes etikett. Informatika, információ, társadalom.
Tömegkommunikáció, információ, manipuláció. TV és Internetes portálok. Híradómûsorok elemzése.
Hír és kommentár megkülönböztetése. Pártatlanság, objektívitás, bulvárosodás.
Karrier, karrierutak. Felsõoktatási intézmények sorrendje, a szakképzés problémái.
A munkaerõ kiválasztásának módszerei
Munkahelyi külsõ és belsõ kommunikáció. PR, Corporate Identity.
/Vagy a felsorolt témákon kívül bármilyen kommunikációval kapcsolatos, érdeklõdésre érdemes téma rövid elõadása./
/A prezentációjavaslatok idõrendi sorrendben szerepelnek./