Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatókkal megismertetni a különbözõ szervezeteknél alkalmazható kontrolling eszközöket. A kontrolling eszközök felépítését, szervezését és a gazdasági
szervezetek kapcsolatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
egy minta kontrolling szervezési feladat elkészítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kontrolling rendszer eszközei.
Elvárások a kontrolling rendszerrel szemben
Kontrolling office megoldásai (Excel, Acces)
2. Számviteli kontrolling egyedi megoldásai
ERP rendszerek kontrolling megoldásai

3. Projekt menedzser szoftver kontrollingja
Kontrolling BI eszközzel
4. Kontrolling integrált megoldása
OLAP eszközök a kontrolling szolgálatában
5. Tervezés és kontrolling
Kontrolling grafikus eszközökkel
IT rendszer kontrolling-ja
7.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: az órán való aktív részvétel során az elvégzett feladat értékelése és önálló feladat megoldás értékelése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Teszt
 
Kötelező irodalom: Fõiskolai jegyzet: Kontrolling rendszerek szervezése dr. Halasy Gyula, 2008
Ajánlott irodalom: A Controlling rendszere, Hanyecz Lajos, Saldo, Budapest, 2006
Controlling Út egy hatékony controlling-rendszerhez, Horváth&Partner, KJK Kerszöv, Budapest, 2001
Controlling kezdõk számára MANN/MAYER Saldo, Budapest, 1993
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000