Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Petõné dr. Csuka Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSA1GMLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vezetõi számvitel szerepe a controllingban. A vezetõi számvitel szerepe és jelentõsége a vállalat irányításában, fejlõdési irány. A vezetésorientált számvitel feladatai
A költségek fogalma. A költségek osztályozása. A költség és a kiadás közötti különbség.
Az ÁFKN struktúra elemzése. Break-even chart. Az ÁFKN struktúra gyakorlati alkalmazása.
2. A kalkuláció fogalma és fajtái (elõ-, közbensõ és utókalkuláció). Kalkulációs módszerek (egyszerû osztó, egyenértékszámos osztó, normatív, pótlékoló, gépóra és gazdasági kalkuláció)
Teljes- és részköltségszámítás;
3. Tevékenységalapú költségszámítás (ABC)
A tervezés fogalma és követelményrendszere. Az operatív tervezés fogalma, fejezetei és folyamata.
A stratégiai tervezés fogalma, az eljárás szakaszai. A stratégiai controlling fõbb eszközei. Az operatív és a stratégiai controlling összehasonlítása.
4. Standard költségszámítás, Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása. Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külsõ gyártás. Target costing eljárás.
A controlling információs rendszere. tervezési és beszámolási rendszer felépítése. Mutatók szerepe a controllingban. Controlling kézikönyv. A controlling rendszer kiépítésének magasabb fokozatai. (a 0-bázisú költségtervezés rendszere (ZBB), az általános költségek elemzése (GWA))
5. Mérleg- és eredményelemzés.
Hatékonyság, jövedelmezõség, termelékenység
Pénzügyi helyzet elemzése (likviditás tervezés, cash-flow problémák)
A kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámok rendszere, az önálló üzleti egységek teljesítményének mérése. A pénzügyi teljesítmény mérése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga írásban
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (2012)
Dr. Francsovics Anna: Controlling integrált elmélete és gyakorlata (2012)
Ajánlott irodalom: Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Contrrolling c. tantárgyhoz (2009)