Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kiss Mariann; Földváriné Várnai Sarolta;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a vállalaton belüli stratégiai és operatív marketingdöntések kialakításához és megvalósításához szükséges módszerek és készségek elsajátíttatása. A korszerû, többdimenziós statisztikai eljárásokon és informatikai technikákon alapuló módszerek korlátozott számú információ és folyton változó piaci körülmények között is elõsegítik az adaptív és hatékony vállalati marketingmunkát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
csoportos projektmunka
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketingterv és marketingmenedzsment
marketing, marketingterv, 4P és 3 C, marketingmenedzsment, piacszegmentálás, célpiac, termékpozícionálás, versenyelõny, marketingaktívák, marketing-audit, SWOT-tábla, kapcsolati marketing
2. A vevõérték és fogyasztói elégedettség a szervezeti és a fogyasztói piacon
vevõérték, megtartási és lemorzsolódási ráta, átlagos vevõélettartam, vevõelégedettség, fogyasztói és szervezeti piac, vásárlási és beszerzési folyamat,
3. Új termék piaci bevezetése és a diffúziós modellek
termékfejlesztési folyamat, termék-életciklus, piaci tesztelés, véleményvezetõk, szájreklám, termékadaptáció, piacpotenciál, volumen és részesedés, penetrációs szint, Bass-modell
4. Termékvonalak és márkák menedzselése
termékpolitika, szortiment-alakítás, márka, márkázás, márkanyújtás, márkakiterjesztés márkalojalitási minták, átváltási-mátrix, Markov-modell, márka (észlelési) térkép, többdimenziós skálázás,
5. Szolgáltatásmarketing
szolgáltatás, HIPI, tárgyiasítás, frontvonal, back-office, túlkompenzáció, sorban állási modellek, FIFO, LIFO, prioritásos sorok, üresjárat, foglalási rendszer, szerver, érkezési/kiszolgálási ütem, folyamat-ábra, láthatóság határvonala, tolerancia-zóna, folyamatmenedzsment, Taguchi függvény, SERQUAL
6. Árképzési stratégiák és programok
listaárak, kedvezmények, csomagárak képzése és kommunikációja, árakciók, árismeret, ártudatosság fogyasztói árelfogadás, árbecslési hiba, belsõ referencia ár, koordinált árpolitika, yield-menedzsment
7. Értékesítési csatornák és az eladások menedzselése
értékesítési rendszer, kis és nagykereskedelem, bizományos, ügynök, közvetlen értékesítés, push/pull/pass technikák, intenzív/szelektív/exkluzív értékesítés, logisztika, készletgazdálkodás, EOQ, kereskedelmi zóna, kartogram
8. Integrált marketingkommunikáció tervezése és kivitelezése
marketingkommunikáció, reklámkampány, kódolás, brief, reklámformák, hirdetés, storyboard, layout, szlogen, reklámblokk,szpot, értékesítésösztönzés, flipperhatás, direktmarketing, online-marketing, szponzorálás, személyes eladás, médiatervezés
9. A célpiaci marketingstratégia kialakítása
marketingstratégia, SBU, növekedési-részesedési (BCG) mátrix, többtényezõs (GE) portfolió mátrix, Shell-mátrix, költségelõny, differenciáló/koncentráló stratégia, résmarketing, növekedési stratégiák, Ansoff-mátrix
10. A piacszegmentálás korszerû módszerei: LDA, klaszterezés és döntési fák
differenciálatlan, differenciált, koncentrált marketing, kibontás, kétlépcsõs szegmentáció, TEÁOR, BTO, automatikus kölcsönhatás elemzés (AID), döntési fa, lineáris diszkriminancia analízis (LDA), klaszter-analízis
11. Conjoint-elemzés a marketingben
termékhasznosság, páros összehasonlítás, teljes profil, redukált faktoriális elrendezés, ortogonális elrendezés, megbízhatóság és érvényesség, jellemzõszintek, hibrid conjoint
12. Offline és online reklámkampányok tervezése és összehangolása
reklámköltségvetés, ütemezés, médiaterv, kontaktus, digitális média, médiavásárlás, tarifa, elérés, közönség, kampány típusok, gyakoriság, affinitás, közönségarány, nézettség,, bruttó hatás, effektív elérés, médialéggömb, vírusmarketing
13. Adatbázisok és adattárházépítés a marketing információs rendszerben
marketing információs rendszer, piackutatás, primer források, szekunder források, kvalitatív és kvantitatív módszerek, kérdõív-készítés, skálák, vevõi adatbázis, adatbázis-kezelés, üzleti intelligencia, szoftverek, ESOMAR
14. Marketingfunkció megvalósítása a vállalatnál és a piacon
marketingfunkció, termékmenedzser, kutatástervezés, piacvezérelt és piacalakító megközelítés, szervezeti koordináció, manipuláció, önszabályozás, Reklámetikai Kódex, termékelhelyezés, küszöb alatti reklám, sztereotípiák, érdekkonfliktusok, etnocentrizmus, üzleti titok, marketing-felderítés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pótlás módja: ha nem adta le a csoport a határidõre megfelelõ színvonalon a projektmunkát, érvénytelen a félév
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A jegy kialakításának szempontjai: a jegy három komponensbõl áll össze:
• Szemináriumi aktivitás 10%
• Projektmunka 40%
• Írásbeli vizsga: 50%

 
Kötelező irodalom: Kiss Mariann (2004): Marketing, FÜPI Kiadó
Kiss Mariann (2005): Marketing példatár, AULA Kiadó
Esettanulmányok (Elektronikus tananyag, letölthetõ)