Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA111NK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 9
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szolgáltatások sajátosságainak meghatározása és a sajátosságok menedzselését szolgáló marketingeszközök megismerése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szolgáltatástermék és a szolgáltatáspiac sajátosságai
2. A szolgáltatásnyújtás folyamata
3. A szolgáltatás minõsége és kapcsolata a vevõelégedettséggel
4. A sorbanállás menedzselése
5. Árképzés és helyszínválasztás a szolgáltatásoknál
6. A �fizikai bizonyítékok� menedzselése
7. A marketingkommunikáció sajátosságai a szolgáltatásoknál
8. Az emberi tényezõ jelentõsége és menedzselése a szolgáltatásoknál
9. Yield-menedzsment
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: VERES, Zoltán (2002): Szolgáltatásmarketing, Mûszaki Kiadó
KISS, Mariann (20042): Marketing, FÜPI Kiadó, 294-333.o.