Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 7
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az üzleti élet szereplõi számára nélkülözhetetlen üzleti tervezés módszereinek és eszközeinek
megismertetése, a komplex üzleti tervezés belsõ összefüggéseinek bemutatása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi dolgozat: Egy valós vagy fiktív kisvállalkozás üzleti tervébõl 1-3 fejezet teljes kidolgozása 10 oldal terjedelemben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mi az üzleti terv? Kinek készül és mire jó az üzleti terv?
2. A vállalkozás helyzete, az üzletág
3. Piackutatás, a termék
4. Reklám, emberi tényezõ, fizikai környezet, termelési folyamat
5. Pénzügyi elemzés, a személyzeti munka megtervezése, adminisztráció
6. Marketing terv, kockázatbecslés
7. Az üzleti terv szerkezete
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Házi dolgozat: Egy valós vagy fiktív kisvállalkozás üzleti tervébõl 1-3 fejezet teljes kidolgozása 10 oldal terjedelemben.
 
Kötelező irodalom: Lakyné Pomázi Ildikó: Üzleti tervezés (oktatási segédanyag)
Ajánlott irodalom: D. Hisrich-M.P.Peters: Vállalkozás
Új vállalkozás indítása, fejlesztése és mûködtetése
Akadémia Kiadó Budapest, 1991.
Ernst and Young: Üzleti terv-kalauz
CO-NEX Könyvkiadó és Terjesztõ Kft. 1996.
Szerzõk: E.S.Siegel � B.R.Ford � J.M.Bornstein