Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Biztonságtechnikai mérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A biztonságtechnikai mérnöki területen várhatóan felmerülõ vezetési és szervezési problémák kezeléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadása
és bevezetés az alkalmazások lehetõségeibe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat a 10. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A Menedzsment fogalma, feladatok
2. Menedzserek a piaci környezetben
3. Vállalkozás szereplõi, céljaik, érdekeik
4. Menedzsment: Középpontban az ember
5. A csoport mûködési szabályai
6. Az egyén helye a csoportban
7. Vezetési funkciók
8. Közvetlen irányítás
9. A vezetõi döntés és utasítás
10. A vezetõi döntés folyamata
11. Vezetõi döntések típusai
12. Döntéshozatal a gyakorlatban
13. Vezetõi kommunikáció
14. Csoportok létrehozása és vezetése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Dr. Kadocsa György Menedzsment mérnöki ismeretek Amicus 2009
Ajánlott irodalom: Chikán Attila Vállalkozásgazdaságtan Aula Kiadó 2008
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000