Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 6
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Francsovics Anna; Kerklecz Médea; Dr. Varga János; Végh Norbert;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG0SAND Közgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8. és 13. ZH
14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A vállalat, vállalkozás célja, környezete, formái
2. Elõadás: Vállalkozási formák, vállalati rendszerek jellemzõi
Gyakorlat: vállalatalapítás, üzleti terv készítés
3. Elõadás: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása, forgó eszközök
4. Elõadás: Tárgyi eszköz gazdálkodás
Gyakorlat: tömegszerûség, gyártási típusok, gyártási rendszerek
5. Elõadás: Munkaerõ gazdálkodás, termelékenység, munkaidõ kihasználás
6. Elõadás: Költségszámítás, ÁKFN
Gyakorlat: tárgyi eszköz és forgóeszköz gazdálkodás, gazdaságosság
7. Elõadás: Gazdaságosság fogalma, mérése, rentabilitás és likviditás mutatói
8. Elõadás: Beruházás gazdaságossági számítások, ZH
Gyakorlat: Termelékenység, munkaidõkihasználás
9. Elõadás: Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
10. Elõadás: Termelés tervezési számítások
Gyakorlat: AKFN számítások
11. Elõadás: A vállalat szervezete és mûködési rendje
12. Elõadás: Piaci aktivitás, marketing
Gyakorlat: beruházás gazdaságossági számítások
13. Elõadás: Vállalati vagyon és pénzügyek, vagyonmérleg összefüggései, ZH
14. Elõadás: Termelésirányítás és gazdaságosság, kontrolling, pót ZH
Gyakorlat: mérlegelemzés, jövedelmezõségi mutatók
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH idõtartama: 45 perc (elmélet 40% gyakorlat 60%)
Aláírás feltétele: két ZH-ból együttesen 51% teljesítése
 
Kötelező irodalom: Francsovics Anna- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán Attila, Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2002.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000