Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók eddig megszerzett tudásának az alkalmazása komplex gyakorlati problémák megoldására, vállalati esettanulmányok feldolgozásán keresztül.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadásokon való részvétel és esettanulmányok kidolgozása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat megismerésének, vizsgálatának fõbb megközelítésmódjai. Vállalatátvilágítás - radiográfia
2. Esettanulmány feldolgozás
3. Pénzügyi mutatók alkalmazásának kérdései. Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer alkalmazása, a Balanced Scorecard
4. Esettanulmány feldolgozás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
Az érdemjegybe az évközi munka beszámít.
Ajánlott irodalom: Francsovics Anna: Controlling. Óbudai Egyetem, Budapest, 2012
Kadocsa György: Vállalkozásszervezés. AMICUS, Budapest, 2010. kijelölt részei
Kaplan - Nordhaus: Balanced Scorecard. KJK, Budapest, 1999.
Csányi Tamás: Üzleti tervek, üzleti viccek. Magánkiadás, Budapest, 1998
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000