Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia; Drimál István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A résztvevõkkel megismertetni a szolgáltatás elvi és gyakorlati folyamatait az illeszkedõ kompetenciák feltárása történjen meg. Gyakorlati példákon keresztül ismerjék meg a résztvevõk az üzleti élet tapasztalatait és legyenek képesek a „best practice” felismerésére és alkalmazására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tréningnap zárásakor kiadott feladatsort írásban megoldani és beadni a vizsgaidõszak kezdetekor.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. - Az üzleti kommunikáció követelményei és alkalmazási optimalizálás
- Magatartás , magatartásminták , az asszertív szolgáltatói magatartás
- Tárgyalástechnikai alapok, konfliktusok kezelése a tárgyalási szituációkban
- Az üzleti etika alapjai
- Szolgáltatási formák eszközök , és alkalmazásuk 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A feladatsor értékelése az alábbi:
52%= 2-es
62%= 3-as
72%= 4-es
82%-tól = 5-ösA félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A beadott feledatsor erednénye alapján.
 
Kötelező irodalom: Blahó András: Térjünk a tárgyra! ( AULA 1999)
Bohné Keleti Katalin: Elégedett az ügyfél? (PublicPress 2008)
Ügyfélszolgálat felsõfokon – Performance Research Assosiations ( Z-Press 2010)

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN SO 9001:2000